Skip links

Motylki “0” – Unisław

16.04.2021 Kalendarz pogody

in

Data: 16.04.2021 Temat: Kalendarz pogody. Do pobrania: Zajęcia 16.04.2021 Motylki Cele: − zna pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej, układa przedmioty stosownie do poleceń, opisuje relacje przestrzenne IV.14 − rozwiązuje szyfry obrazkowo-literowe, układa z liter i z sylab wyrazy, odczytuje rozwiązania IV.4 − zna różne kalendarze, określa ich cechy wspólne IV.16 − samodzielnie prowadzi kalendarz pogody, wyciąga wnioski, […]

15.04.2021 Jak się zachować w czasie różnej pogody?

in

Data: 15.04.2021           Temat: Jak się zachować w czasie różnej pogody? Do pobrania:Zajęcia 15.04.2021 Motylki Cele:  − zna rolę i budowę zegara IV.16 − odczytuje godziny na zegarze IV.15 − liczy w zakresie 10, układa na chmurkach tyle liczmanów, ile wskazuje liczba IV.15 − dodaje i odejmuje, licząc na konkretach i w pamięci, podaje wyniki działań […]

14.04.2021 Pogoda w różnych porach roku

in

Data: 14.04.2021 Temat: Pogoda w różnych porach roku. Do pobrania: Cele: Zajęcia 14.04.2021 Motylki − zna rolę deszczu, pozytywną i negatywną IV.18 − obrysowuje kształty kropli, korzystając z szablonów I.9 − segreguje obrazki według kryterium zgodności głoski  w nagłosie, przyporządkowuje je do odpowiednich liter IV.4, IV.2 − nadaje kropli deszczu inne znaczenia, dorysowując elementy innych postaci, […]

13.04.2021 Obserwujemy pogodę – co to jest prognoza pogody?

in

Data: 13.04.2021 Temat: Obserwujemy pogodę – co to jest prognoza pogody? Do pobrania:Zajęcia 13.04.2021 Motylki Cele: − wypowiada się na temat treści opowiadania IV.5 − słucha ze zrozumieniem prognozy pogody IV.6 − potrafi zapowiedzieć pogodę IV.18 − potrafi ubrać się stosownie do pogody, wybiera stroje adekwatne do pory roku i pogody IV.12 − aktywnie uczestniczy […]

12.04.2021 Ach, ta pogoda- co to takiego?

in

Data: 12.04.2021 Temat: Ach, ta pogoda- co to takiego? Do pobrania: Zajęcia 12.04.2021 Motylki Cele: − rozwiązuje zagadki o zjawiskach atmosferycznych IV.5, IV.18 − wskazuje rozwiązanie poprzez wybranie właściwego obrazka symbolu pogodowego IV.9 − określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku IV.16, IV.18 − tworzy i respektuje normy związane z zasadami obserwacji przyrody […]

09.04.2021 Wyprawa po wiosenne słońce

in

Data:09.04.2021 Temat: Wyprawa po wiosenne słońce Do pobrania: Zajęcia 09.04.2021 Motylki Cele: − uczestniczy w zabawach tropiących I.5. − przejawia wrażliwość na naturalne piękno budzącego się życia podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu II.11, IV.18 − dolicza i odlicza, dodaje i odejmuje w zakresie 10 IV.15. − układa proste działania matematyczne z użyciem znaków: „+”, „–”, […]

08.04.2021 Wiosenkowo, fiołkowo

in

Data: 08.04.2021 Temat: Wiosenkowo, fiołkowo. Do pobrania: Zajęcia 08.04.2021 Motylki Cele: − przedstawia treści poznawanych utworów literackich własnymi słowami i z użyciem charakterystycznych zwrotów IV.1, IV.5 − rozdziela zbiór wieloelementowy na zbiory mniej liczne, określa liczebność utworzonych zbiorów IV.15 − czyta tekst intencjonalnie – ukierunkowuje się na wyszukanie określonych wyrazów IV.4 − doskonali umiejętności wokalne, poczucie […]

07.04.2021 Wiosenka, wiosenka w konwaliowych sukienkach

in

Data: 07.04.2021 Temat: Wiosenka, wiosenka w konwaliowych sukienkach Do pobrania: Zajęcia 07.04.2021- Motylki Cele: − dokonuje analizy słuchowej wyrazów, również nietypowych, wymyślonych przez domowników IV.2, IV.5 − rozpoznaje zapamiętane litery występujące osobno i w wyrazach IV.4 − dokonuje syntezy sylab, tworząc wyrazy na podstawie zakodowanej informacji IV.2 − podejmuje próby pisania liter „h”, „H” po śladzie […]

06.04.2021 Przyjście wiosny

in

Data: 06.04.2021 Temat: Przyjście wiosny Do pobrania: Zajęcia 06.04.2021- Motylki Cele: –  odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w tekście IV.5, IV.6 – rozpoznaje i nazywa dźwięki, odgłosy IV.7 – prawidłowo trzyma przybory oraz prawidłowo układa ręce (zarówno rysującą, jak i towarzyszącą) podczas rysowania I.7 – aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 – rozwija sprawność […]

Zajęcia zdalne Motylki 01.04.2021 r.

in

Propozycja zajęć na dzień 01.04.2021 r. Grupa: Motylki Temat: Wielkanocny koszyczek Cel ogólny Dziecko: Uważnie słucha opowiadania i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tego treści Aktywnie bierze udział w zabawie paluszkowej (doskonali umiejętność odejmowania) Wie, co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku Poprawnie rozwiązuje działania na odejmowanie i dodawanie Z zaangażowaniem wykonuje pracę plastyczną Do […]

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.