Skip links

25.03.2020 Wiosenne kwiaty

25.03.2020r. (środa)

Grupa: Pszczółki

Temat: Wiosenne kwiaty.

Do pobrania: Pszczółki – Zajęcia 1

Cele ogólne:

– analiza słuchowa i sylabowa wyrazów,

– rozwijanie sprawności ruchowej i właściwego reagowania na polecenie,

– kształtowanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej.

Przebieg zajęć:

  1. Wysłuchaj uważnie wiersza czytanego przez rodzica.

Nasze kwiaty

Maria Konopnicka

Jeszcze śnieżek prószy,

Jeszcze chłodny ranek,

A już w cichym lesie

Zakwita sasanek.

A za nim przylaszczka

Wychyla się z pączka

I mleczem się żółtym

Złoci cała łączka.

I dłużej już dzionka,

I bliżej słoneczka…

A w polu się gwieździ

Biała stokroteczka.

A dalej fiołki,

Wskroś trawy, pod rosą,

W świeżych swych czareczkach

Woń przesłodką niosą.

(…)

Oj, ziemio ty droga,

Ty boży zielniku!

I w polach, i w łąkach

Masz kwiecia bez liku.

– Wymień nazwy kwiatów, które pojawiły się w wierszu (sasanka, przylaszczka, mlecz, stokrotka).

– Podziel nazwy wymienionych kwiatów na sylaby (sa-san-ka, przy-laszcz-ka, mlecz,
sto-krot-ka.

– Spróbuj powiedzieć jaką głoskę słyszysz na początku każdej nazwy (s-asanka, p-rzylaszczka, m-lecz, s-tokrotka).

  1. Zabawa ruchowa – „Kwiaty rosną – kwiaty więdną”

Poproś rodzica, aby mówił na przemian polecenia: kwiaty rosną i kwiaty więdną.

Na polecenie kwiaty rosną – stań na palcach jak najwyżej i wyciągnij ręce do słońca.

Na polecenie kwiaty więdną – kucnij.

Zaproś do zabawy innych domowników.

  1. „Wiosenne kwiaty” – praca plastyczna.

Potrzebne są 3 koła – kolory dowolne (możesz sam je narysować i wyciąć lub poprosić rodzica o pomoc), kartki lub wycinanki w kolorach: zielony i niebieski, oraz nożyczki, klej i ołówek. Jeżeli nie masz kolorowych kartek możesz użyć białych i je pokolorować.

Wykonanie:

Dwa kółka złóż na pół; weź zieloną kartkę i spróbuj wydrzeć z niej trawę; z reszty kartki wytnij łodygę i dwa listki. Pamiętaj, żeby w razie trudności poprosić o pomoc rodzica. Pracę sklej według mojego wzoru.

Wzór pracy:

Miłej zabawy.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.