Skip links

13.05.2020 Jest tyle ciekawych zawodów na świecie!

Temat: Jest tyle ciekawych zawodów na świecie!

Data: 13.05.2020r.

Grupa: Wiewiórki

Do pobrania: Wiewiórki – Zajęcia 33

Cele:

Dziecko

– lokalizuje położenie przedmiotu na podstawie wydawanego dźwięku

– wyjaśnia funkcję i zastosowanie zegarka

– nazywa zawody i klasyfikuje je ze względu na grupy, do których należą

– wyjaśnia, na czym polega praca w różnych zawodach

– podejmuje próby czytania nazw zawodów

 

 

 1. Zegarmistrz

Zastanów się i powiedz swoimi słowami kim jest i czym zajmuje się zegarmistrz? Do czego potrzebne są nam zegarki, jakie zegary możemy wyróżnić?

Jeśli masz w domu nakręcany budzik poproś osobę dorosłą aby pokazała Ci jak się go ustawia i jaki wydaje dźwięk kiedy zaczyna dzwonić.

Zapraszam Cię teraz do zabawy w poszukiwanie budzika. Osoba dorosła nastawi budzik (może być taki w telefonie) i schowa go w pokoju. Następnie kiedy budzik zacznie dzwonić będziesz musiał go znaleźć podążając za dźwiękiem.

 

 1. Dzielimy zawody

Proszę wsłuchaj wiersza, a następnie spróbuj odpowiedzieć na  pytania.

Praca leśniczego

Leśniczy często chodzi po lesie.

Zawsze zwierzętom swą pomoc niesie.

Zna każdą ścieżkę krzewy i drzewa,

rozpozna ptaka, który zaśpiewa.

Można go nazwać strażnikiem lasu.

Spędza w nim dużo swojego czasu.

Razem z gajowym sprawdza, jak drwale,

ścinają w lesie drzewa wytrwale.

Rozumie, o czym las ciągle śpiewa.

Patrzy, jak tańczą liście na drzewach.

Powtarza głośno – szanuj przyrodę

ja ci w tym zawsze chętnie pomogę.

Bożena Forma

Pytania:

– Jakie zawody zostały wymienione w wierszu?

– Czym zajmuje się leśniczy?

– W jakim miejscu pracuje leśniczy?

 

Zawody możemy podzielić na różne grupy, które różnią się środowiskiem pracy i jej specyfiką, wykorzystywanymi narzędziami.

Możemy wyróżnić następujące grupy zawodów:

 1. a) zawody, w których człowiek pracuje z przyrodą i dla przyrody,
 2. b) zawody techniczne, w których głównym, przed­miotem pracy są obiekty techniczne (maszyny, mechanizmy i urządzenia),
 3. c) zawody, w których ludzie pracują w bezpo­średnim kontakcie z innymi ludźmi, zajmują się wychowaniem, edukacją, obsługą klienta, obsługą medyczną itp.,
 4. d) zawody związane z opracowaniem dokumentów, biurowością, pracą
  z tekstami, gdzie przedmiotem pracy są także liczby oraz informacje,
 5. e) zawody artystyczne, związane z twórczością muzyczną, literacką, aktorsko-sceniczną itp. typowymi czynnościami

Kolejnym zadaniem dla Ciebie będzie przyporządkowanie zawodów do ich grup. Osoba dorosła rozłoży przed Tobą pięć kartek z rysunkami danych grup zawodowych (np. zawody, w których człowiek pracuje z przyrodą– karta
z napisem Praca i liściem). W woreczku będą włożone do losowania nazwy zawodów, które będziesz musiał przyporządkować do danej grupy. Jeśli nie będziesz znał, któregoś z zawodów poproś rodzica o pomoc.

Informacje dla rodziców:

Kartki z rysunkami grup zawodowych można wykonać samemu bądź zaczerpnąć z załącznika Word. Kliknij=> Załącznik <=Kliknij

Nazwy zawodów:

listonosz lekarz księgowa aktor ekspedientka leśniczy murarz informatyk ogrodnik policjant piosenkarka kompozytor pisarz nauczyciel zegarmistrz rolnik dziennikarz botanik stolarz mechanik samochodowy

 

 1. Ćwiczymy rozpoznawanie zwodów

Zapraszam Cię teraz do sprawdzenia jakie zawody już znasz, a jakie dopiero poznajesz. W załącznikach PDF  lub w Kartach Pracy część 4 str. 30-31, znajdują się trzy zadania. Kliknij=>str 30<=Kliknij                Kliknij=>Str 31<=Kliknij

W pierwszym zadaniu musisz powiedzieć czym zajmują się dane osoby
i wkleić (jeśli masz już Karty Pracy w domu) nazwy pozostałych zawodów bądź powiedzieć ich nazwy.

W drugim zadaniu posłuchaj wierszyka i zapamiętaj go, a następnie powtarzaj podczas rysowania po śladzie.

W trzecim zadaniu spróbuj przeczytać zdania w chmurkach i połącz wypowiedzi z właściwymi osobami.

 

 1. Zawodowy zawrót głowy

Poznałeś dzisiaj wiele zawodów, zastanów się i narysuj zawód, który chciałbyś wykonywać w przyszłości, bądź wymyśl taki, którego jeszcze nie ma. Powodzenia!

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.