Skip links

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” zaprasza do skorzystania z oferty Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia” w ramach trwałości projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”

Oferta skierowana jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i należą do jednej z poniższych grup:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, (w tym przebywające na urlopie wychowawczym)
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Od 28.09.2022 r. prowadzony będzie nabór uczestników.

Nabór potrwa do dnia 26.10.2022 r.

Zgłoszenia można dokonać składając formularz zgłoszeniowy w Biurze Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą:

  • w formie papierowej: w Urzędzie Gminy –sekretariat, GOPS w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław oraz w biurze projektu: budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław.
  • w formie elektronicznej: na stronie internetowej www.unislaw.pl- zakładka oświata-zakładka Klub Dziecięcy

Wypełnione przez uczestników dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (do biura projektu mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław)

Biuro Projektu (Budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek):

Lipowa 31A
86- 260 Unisław
Kontakt telefoniczny:
508 835 715
Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.