Skip links

Projekt “Akademia LEADERA”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy UNISŁAW” zrealizowało projekt: „Akademia LEADERA”, który współfinansowano  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została zawarta z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wiły”. Zajęcia realizowano dla  12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 2 osób z ich otoczenia.  W ramach grantu przewidziano, a następnie zrealizowano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:

  1. Usługi animacyjno-opiekuńcze
  2. Zajęcia ze specjalistą z dziedziny aktywizacji społecznej (wsparcie indywidualne i grupowe, łącznie 28h)
  3. Zajęcia z trenerem z zakresu kompetentnego pełnienia funkcji animatora lokalnego (łącznie 60h)
  4. Warsztaty kreatywne
  5. Działania proekologiczne
  6. Akcje charytatywne
  7. Warsztaty kulinarne

 

Zajęcia dla uczestników projektu trwały w okresie od 01.10.2021r. do  31.03.2022r.  Zakupiono też materiały konieczne do prowadzenia zajęć: materiały ogrodnicze, produkty spożywcze do prowadzenia zajęć kulinarnych, materiały plastyczno- kreatywne.

 

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.