Skip links

Projekt “Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Unisławiu”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy UNISŁAW” zrealizowało projekt: „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora   w Unisławiu” , który współfinansowano  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została zawarta z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wiły”. Zajęcia realizowano dla  12 seniorów z Gminy Unisław oraz 2 osób wspierających.  W ramach grantu przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:

  1. Usługi animacyjno-opiekuńcze w postaci funkcjonującego Klubu Seniora
  2. 24 godz. zajęć artystycznych
  3. 24 godz. zajęć kulinarnych
  4. 24 godz. zajęć sportowo/fizjoterapeutycznych
  5. 24 godz. treningu komputerowego
  6. wsparcie indywidualne i grupowe z psychologiem – łącznie 24 godz.
  7. zajęcia wyjazdowe ( wizyta w Szkole Leśnej, Barbarka k. Torunia, warsztaty: Cztery pory roku w chacie przy piecu chlebowym, Dąbrowa Chełmińska.
  8. 1 spotkanie z zakresu integracji społecznej.

Zajęcia dla beneficjentów  trwały w okresie od 01.09.2021r. do  31.03.2022r.  Zakupiono też materiały konieczne do prowadzenia zajęć:  tablety, produkty spożywcze do prowadzenia zajęć kulinarnych, materiały plastyczno- kreatywne.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.