Skip links

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – NIEPUBLICZNY KLUB DZIECIĘCY MIŚ I MARGOLCIA

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pt. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”.

 

Projekt skierowany jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i należą do jednej z poniższych grup:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, (w tym przebywające na urlopie wychowawczym)
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

 

W ramach projektu utworzono Klub dziecięcy, który rozpoczął działalność od 1 września 2019 r. Przewiduje się że dzięki zwiększeniu liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 opiekunowie i rodzice zyskają możliwość aktywizacji zawodowej  i powrotu na rynek pracy.

 

W związku z rozszerzeniem grupy docelowej o osoby zamieszkujące na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a nie jak dotąd tylko na terenie Gminy Unisław, od 04.03.2020 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający uczestników projektu

 

Nabór potrwa do dnia 13.03.2020 r. Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać składając formularz zgłoszeniowy

Dokumenty rekrutacyjne od 04.03.2020r. dostępne będą:

– w formie papierowej: w Urzędzie Gminy-sekretariat, GOPS w Unisławiu, ul. Parkowa 20,  86-260 Unisław oraz w biurze projektu: budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław.

– w formie elektronicznej: na stronie internetowej www.unislaw.pl oraz fanpage Zielony Zakątek w Unisławiu oraz Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia”.

 

Wypełnione przez uczestników dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (do biura projektu mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław) w godzinach od 7:00 – 15:00 lub mailowo klubik-unislaw@wp.pl  (skan podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem konieczności doniesienia oryginalnych dokumentów).

 

Biuro Projektu (Budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek): Lipowa 31A, 86- 260 Unisław, kontakt telefoniczny:  663 168 782.

Kliknij tutaj aby pobrać regulamin projektuPobierz

Kliknij tutaj aby pobrać formularz zgłoszeniowyPobierz

Kliknij tutaj aby pobrać StatutPobierz

 

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.