Skip links

Aktualności

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia”

in

Formularz zgłoszeniowy https://stowarzyszenie-unislaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY.pdf Oferta https://stowarzyszenie-unislaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/oferta-KD-Miś-i-Margolcia-sierpień-2022-2-1.docx Rekrutacja https://stowarzyszenie-unislaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/rekrutacja-Klubik-Dziecięcy-rodzice_sierpień-2022.docx

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

in

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” serdecznie zaprasza osoby 60+, zamieszkujące gminę Unisław, lubiące aktywnie spędzać czas, do udziału w projekcie: “Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

Projekt “Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Unisławiu”

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy UNISŁAW” zrealizowało projekt: „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora   w Unisławiu” , który współfinansowano  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została zawarta […]

Projekt “Akademia LEADERA”

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy UNISŁAW” zrealizowało projekt: „Akademia LEADERA”, który współfinansowano  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została zawarta z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wiły”. […]

REKRUTUJEMY!

in

  Zapraszamy osoby 60+, zamieszkujące gminę Unisław, lubiące aktywnie spędzać czas, do udziału w projekcie pn. „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”. Gwarantujemy: – opiekę medyczną i rehabilitacyjną; – zaspokojenie potrzeb życiowych; – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne; – wyżywienie; – dowóz autobusami szkolnymi; – zajęcia animacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe; – dostęp do książek […]

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola “Zielony Zakątek” na rok 2022-2023

in

UWAGA!!! Rozpoczynamy rekrutację do Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” na rok 2022-2023. Zapraszamy wszystkie dzieci z roczników 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Rekrutacja rozpoczyna się 1.03.2022 r. i trwa do 30.04.2022 r. (do końca kwietnia). Liczba miejsc ograniczona. Właściwe dokumenty można odebrać bezpośrednio z palcówek bądź pobrać poniżej. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 2022-2023 Wypełnione, podpisane […]

Ogłoszenie – rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pobytu Seniora

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław w partnerstwie z GMINĄ UNISŁAW, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław realizuje  zadanie w zakresie: Program operacyjny – RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa – RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie – RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie – RPKP.09.03.02 Rozwój […]

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.