Skip links

Aktualności

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola “Zielony Zakątek” na rok 2023/2024

in

UWAGA!!! Rozpoczynamy rekrutację do Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek”. Zapraszamy wszystkie dzieci z roczników 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Rekrutacja rozpoczyna się 1.02.2023 r. i trwa do 28.02.2023 r. (do końca lutego). Liczba miejsc ograniczona. Właściwe dokumenty można odebrać bezpośrednio z palcówek bądź pobrać poniżej Karta zgłoszenia do przedszkola 2023/2024 Wypełnione, podpisane karty zgłoszenia prosimy przesłać […]

REKRUTACJA – DZIENNY DOM POBYTU SENIORA – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU!

in

  Zapraszamy osoby 60+, zamieszkujące gminę Unisław, lubiące aktywnie spędzać czas, do udziału w projekcie pn. „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”. Gwarantujemy: – opiekę medyczną i rehabilitacyjną; – zaspokojenie potrzeb życiowych; – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne; – zajęcia animacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe; – dostęp do książek i środków przekazu; – imprezy kulturalne, […]

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia”

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” zaprasza do skorzystania z oferty Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia” w ramach trwałości projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” Oferta skierowana jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego […]

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Miś i Margolcia”

in

Formularz zgłoszeniowy https://stowarzyszenie-unislaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY.pdf Oferta https://stowarzyszenie-unislaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/oferta-KD-Miś-i-Margolcia-sierpień-2022-2-1.docx Rekrutacja https://stowarzyszenie-unislaw.pl/wp-content/uploads/2022/08/rekrutacja-Klubik-Dziecięcy-rodzice_sierpień-2022.docx

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

in

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” serdecznie zaprasza osoby 60+, zamieszkujące gminę Unisław, lubiące aktywnie spędzać czas, do udziału w projekcie: “Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

Projekt “Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Unisławiu”

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy UNISŁAW” zrealizowało projekt: „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora   w Unisławiu” , który współfinansowano  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została zawarta […]

Projekt “Akademia LEADERA”

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy UNISŁAW” zrealizowało projekt: „Akademia LEADERA”, który współfinansowano  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne w obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na realizację zadania została zawarta z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wiły”. […]

REKRUTUJEMY!

in

  Zapraszamy osoby 60+, zamieszkujące gminę Unisław, lubiące aktywnie spędzać czas, do udziału w projekcie pn. „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”. Gwarantujemy: – opiekę medyczną i rehabilitacyjną; – zaspokojenie potrzeb życiowych; – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne; – wyżywienie; – dowóz autobusami szkolnymi; – zajęcia animacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe; – dostęp do książek […]

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.