Skip links

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – KLUB DZIECIĘCY

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy przystępuje do realizacji projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”. Projekt skierowany jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują […]

Spotkanie informacyjne

in

Spotkanie informacyjne- Klub Dziecięcy Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klubu dziecięcego Termin: 12.08.2019, godz. 17:00 Miejsce: w sali Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek Lipowa 31 A, 86-260 Unisław „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” projekt złożony w ramach konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na […]

Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekunka w klubie dziecięcym – nabór uzupełniający

in

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekunka w klubie dziecięcym Zakres odpowiedzialności na stanowisku: zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w klubie i prowadzenie zajęć dla dzieci prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej współpraca z kadrą klubu i rodzicami Oczekiwane kwalifikacje i wymagania: stanowisko opiekuna może być wykonywane przez: osobę posiadającą kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki […]

Praca dla nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

in

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Nauczyciela rytmiki / gimnastyki korekcyjnej Zakres odpowiedzialności na stanowisku: prowadzenie zajęć rytmiki/gimnastyki korekcyjnej dla dzieci prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej współpraca z kadrą klubu i rodzicami Oczekiwane kwalifikacje i wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością odpowiadającą zakresowi zajęć przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe […]

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – KLUB DZIECIĘCY

in

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy przystępuje do realizacji projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”. Projekt skierowany jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują […]

Spotkanie informacyjne

in

Spotkanie informacyjne- Klub Dziecięcy Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klubu dziecięcego Termin: 19.07.2019, godz. 17:00, Miejsce: w sali Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, Lipowa 31 A, 86-260 Unisław „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” projekt złożony w ramach konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na […]

Nabór na wolne stanowisko pracy – Woźna, osoba sprzątająca w klubie dziecięcym

in

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Woźnego/osoby sprzątającej Zakres odpowiedzialności na stanowisku: Wspieranie opiekunów w organizacji zabaw i spacerów Sprzątanie pomieszczeń klubu dziecięcego Pomoc w wydawaniu posiłków Organizowanie przestrzeni do zabawy, wypoczynku Współpraca z kadrą klubu i rodzicami Oczekiwane kwalifikacje i wymagania: Wykształcenie min. podstawowe 2 lata doświadczenia zawodowego Posiadanie aktualnych […]

Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekunka w klubie dziecięcym

in

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun w klubie dziecięcym Zakres odpowiedzialności na stanowisku: • zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w klubie i prowadzenie zajęć dla dzieci,• prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej,• współpraca z kadrą klubu i rodzicami.   Oczekiwane kwalifikacje i wymagania: stanowisko opiekuna może być wykonywane przez: osobę posiadającą kwalifikacje: pielęgniarki, […]

Spotkanie informacyjne

in

Spotkanie informacyjne – Klub Dziecięcy Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klubu dziecięcego 24.06.2019, godz. 17:00, w sali Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, Lipowa 31 A, 86-260 Unisław „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” projekt złożony w ramach konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku […]

Ruszamy z KLUBEM DZIECIĘCYM!!!

in

„Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” projekt złożony w ramach konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Wartość projektu: 767 025,00 zł. Wartość dofinansowania: 651 971,25 […]

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.